Alla färger såsom akrylat-, latex- och plastfärger är inte alla gånger de mest miljövänliga. Plastfärger som används inomhus kan, om de inte har rätt miljöanpassning, påverka inomhusklimatet negativt. Därför kan det vara en god idé att välja mer naturliga och kemikaliefria färger, om man ska vistas i sådana rum. Goda exempel är linoljefärg, lerfärg och slamfärg, vid sidan av många andra alternativ.

Vad innebär en mer miljövänlig färg?

De flesta miljövänliga färger är inte oljebaserade, och innehåller långt färre hälsoskadliga kemikalier. Huvuddelen av miljövänliga färger baseras på helt naturliga ingredienser, vilket innebär vaxer från naturriket och mineral- eller växtpigment. Dessa bygger ofta på väl beprövade färgrecept som funnits under lång tid. Detta medför inte att alla icke-naturliga färger är skadliga och ibland finns vissa kulörer enbart att finna bland industriellt framtagen färg. Använder man miljövänliga färger ska man gärna använda gamla beprövade sådana. Det går ofta mode i färg, men traditionella färger är ofta ett aktuellt bra val.

Enkel uppbyggnad

Alla färger följer i princip samma uppbyggnad, när de ska täcka olika ytor i våra hus. Färgen består av pigment, vilket ger önskad färg, bindemedel som håller ihop färgen och tillsatser som tillåter att man kan stryka ut den. Lösningsmedel som ofta finns i färg kan vara allergiframkallande och en del pigment kan vara skadliga för känsliga personer. Även miljövänliga färger kan tyvärr ha allergiframkallande egenskaper, men de flesta färger har idag modifierats för att passa de flesta användare. Den som planerar att renovera sin bostad, bör tänka på valet av färg tidigt i processen. Det kan även bli en större del av budgeten än man först tror. Ett sätt att finansiera en renovering är sälja en onödig bil till en bilhandlare om den ändå inte används. Ibland räcker en målning för att förhöja känslan och även värdet, i en bostad.

Äggoljetempera

En gammal traditionell färg, som kan vara ett läckert alternativ för den som vill pröva något nytt, och hålla sig till det mest miljövänliga, är äggoljetempera. Bindemedlet baseras på ägg och linolja, som namnet antyder. Vattnet i receptet hjälper till att tunna ut färgen och färgen är väldigt naturlig i sitt samspel med ljuset som faller på den färdigmålade ytan. Färgen används även med fördel för att måla möbler och även som konstmålning på duk. Det går riktigt bra att själv blanda till färgen och enklare recept finns på nätet. Med en tillsats av ett särskild konserveringsmedel kan färgen hålla upp emot två månader. Köper man en färdig färgblandning, blir man dock garanterad en mycket jämnare ton i färgen, än när man blandar den själv. Många tycker det är roligt att lära sig blanda färg och att få mer känsla för det kulturella arvet som gammeldags färger bär med sig.