Om du äger din bostad har du troligen ställts inför alternativet att måla om. Oavsett om det beror på att du vill fräscha upp väggar eller tak, om den nuvarande färgen börjar bli sliten, eller om du bara känner för att variera dig. Att måla om är något som de allra flesta kan göra på egen hand, så för enklare måleriuppdrag krävs det sällan expertis utifrån. Däremot finns det fallgropar som du som mer eller mindre oerfaren målare kanske inte känner till. När du har tagit reda på vad som krävs för att måla om är det bara att sätta igång med förarbetet.

 

Du kan nämligen inte gå och köpa en burk färg och pensla utan att göra ett ordentligt förarbete.  – åtminstone inte om du vill att slutresultatet ska bli optimalt. Ett förarbete innebär att du genomför en rad åtgärder med syftet att få den nya färgen att fästa bättre och på så sätt öka livslängden på din målning. Genom att använda en blöt svamp och gnugga den mot färgen kan du se vilken typ av färg som du har att göra med. Det har sedan konsekvenser för hur du går vidare. En limfärg måste tas bort i sin helhet för att du ska kunna applicera ny färg. En alkydfärg kan du istället skrapa upp så gott det går för att den nya färgen ska få fäste.

 

Nästa steg i förarbetet är att se till att träet som du ska måla är friskt utan att ha blivit angripit av mögelskador. Om så skulle vara fallet behöver du desinficera området med hjälp av ett lämpligt medel. När mögelskadorna har blivit tillräckligt allvarliga kan du behöva byta ut hela plankorna för att få in nytt och fräscht trä. Det gäller både när du målar utom- och inomhus.

 

När du är klar med förberedelserna kan du påbörja arbetet med själva målningen. Ett praktiskt tillvägagångssätt är att måla alla hörn och kanter med en mindre pensel, så att du har de mer svårtillgängliga områdena klara på en gång. Att börja med hörnen gör det enklare att komma åt än om du sparar dem till sist när du har täckt en större yta med färg. Därefter kan du gå vidare till andra kluriga områden, som bakom element eller avloppsrör där det kan vara svårt att komma åt med färg. Till sist är det den enklaste biten kvar – att täcka den resterande ytan med färg med hjälp av en större pensel eller roller.

Måla om 1

Taggar