”Glasmålning” kan både avse tekniken för att färga glas, och de konstverk som skapas med hjälp av detta färgade glas. För att färga glas tillsätter man genomskinliga eller ogenomskinliga smältfärger medan glaset tillverkas, alternativt metalliska pigment i pulverform. En annan teknik för att färga glas är att man slipar glaset och sedan målar det med svartlod. Denna teknik är särskilt vanlig i ansikten i äldre kyrkoglasmålningar.

Glasmålningar har en tusen år lång historia, och under dessa tusen år har tekniken nästan uteslutande använts i kyrkor, moskéer och andra religiösa eller på andra sätt viktiga byggnader. Eftersom glasmålningar behöver genomströmmas av dagsljus för att färgen i glaset ska framträda tydligt, har denna teknik framförallt används i fönster. Moderna konstnärer som arbetar med glasmålningar har dock börjat frångå både de traditionella platserna för glasmålningar, och det faktum att de måste vara tvådimensionella fönster; många skapar till exempel tredimensionella strukturer och skulpturer med målat glas.Gedaechtniskirche_Speyer_Fensterdetail

Utmaningen i att skapa glasmålningar är att kombinera den konstnärliga förmåga som krävs för att skapa en estetiskt tilltalande och utförbar design, med den tekniska förmåga som krävs för att sätta ihop designen. Om målningen ska bli ett fönster måste den till exempel passa precis i den öppning som gjorts för fönstret, den måste stå emot regn och vind, och, om det är ett större fönster, så måste den kunna hålla uppe sin egen vikt. Det faktum att många stora glasmålningar har överlevt tidens tand från medeltiden fram till idag är ett bevis på den skicklighet som glasmålarna i forna tider besatt. Dessa fönster är också den form av bildkonst från medeltiden som finns bäst bevarad idag, och tack vare den kan vi ta del av medeltidens estetik, och lära oss mycket om det medeltida samhället och om den medeltida tron. Det sistnämnda beror på att det framförallt är bibliska motiv som glasmålningarna i kyrkor avbildar.

Om du älskar glasmålningar, men inte har möjlighet att sätta in en glasmålning i något av fönstren i ditt hem, kan ett annat alternativ vara att skapa en fototapet med hjälp av en bild av en glasmålning som du själv har tagit. Du kan nämligen enkelt skapa fototapeter av dina egna bilder på Photowall.se.

Taggar